S jakými problémy vám může fyzioterapie (rehabilitace) pomoci ?

Je schopna řešit jakýkoliv pohybový problém, který zahrnuje svaly, klouby nebo nervy.

Onemocnění, která je fyzioterapie (rehabilitace) schopná řešit:

 • bolesti pohybového aparátu jako je např. artritida
 • bolesti zad a krku, včetně poúrazových stavů
 • dětskou mozkovou obrnu
 • příznaky, které se vyskytují u těhotných žen – jako jsou bolesti zad, stresová inkontinence
 • bolestivé stavy, které vznikají po jednotvárném přetěžování organizmu
 • astma a ostatní onemocnění dýchací soustavy
 • poranění vzniklá při sportu, při úraze
 • poranění vzniklá popálením
 • stavy po infarktu myokardu (studie ukazují že % úmrtnosti na infarkt myokardu bylo díky fyzioterapii sníženo o 25%) a další interní onemocnění
 • stav po CMP (mozkové mrtvici) a další neurologická onemocnění (např. roztroušená skleroza, paraplegie, polyneuropatie, Parkinsonovo onemocnění atd.)
 • příznaky vzniklé následkem stresu a anxiozní stavy

Jaké terapeutické techniky používají fyzioterapeuti (rehabilitace)?

Např. :

 • cvičební programy – které zvětší pohyblivost a sílu svalovou
 • speciální metodiky - používají pouze fyzioterapeuti (rehabilitace), kteří jsou v nich vyškoleni (Vojta, Bobath,Kabat, McKenzie,Mojžíšová, Spirální dynamika, Škola zad atd.)
 • mobilizace a měkké techniky – aby odstranili bolest a napětí svalů
 • elektroléčbu – např. ultrazvuk, který urychlí proces hojení
 • akupresuru – používají pouze fyzioterapeuti speciálně vyškoleni v této metodě
 • vodoléčbu – různé koupele, cvičení ve vodě
 • masáže

Jak vypadá léčba fyzioterapeuta (rehabilitace)?

Fyzioterapeut (rehabilitace) nejprve provede vyšetření vašeho pohybového aparátu (vaší kondice) a stanoví diagnózu v závislosti na tomto vyšetření. Po té vám vysvětlí pravděpodobnou příčinu, původ vašich obtíží.  Stanoví rehabilitační plán, jehož součástí je také zhodnocení vašeho životního stylu, trávení volného času a váš celkový zdravotní stav. Dále budete instruováni, jak byste si mohli pomoci cvičením i v domácím prostředí, aby vaše uzdravování mohlo probíhat rychleji a déle se také udrželo. Současně budete docházet na jednotlivé terapie. Počet terapií stanoví lékař.

Doporučovaná péče v oboru fyzioterapie (rehabilitace):

 • aktivní spolupráce pacienta na léčbě – aktivní cvičení
 • dodržování správných pohybových stereotypů včetně režimových opatření (např. zvedání břemen)

Nedoporučovaná péče v oboru fyzioterapie (rehabilitace):

 • volba pouze klidové léčby
 • elektroterapie
 • masáže
 • trakce
 • nošení fixačních pásů a další využívání pouze pasivních metod

Trvá-li konzervativní léčba déle jak 3 měsíce a pacientův stav se nezlepšil ani o 50%, dochází často k indikaci operačního řešení. Jedním z nejčastějších faktorů bolestí zad bývá meziobratlová ploténka.

 

Stručný popis některých postupů kvalitní péče o pacienty (Cíl: znovu získat kondici a vitalitu) - Soubor ke stažení v PDF

Kde fyzioterapeuti (rehabilitace) pracují ?

U nás mají v současné době vzdělání, které trvá nejméně 3 roky až 5 let  vysokoškolského typu.  Svoji kvalifikaci si zvyšují atestační zkouškou. Jsou odborně vzděláni nejen ve všech lékařských oborech jako je interna, ortopedie, chirurgie, neurologie a dalších, ale hlavně v anatomii a fyziologii celého těla. Jejich prioritou je nahlížení na člověka jako na celek a ne pouze jako na kolenní kloub, loketní kloub atd.. Protože chtějí-li dosáhnout 100% výsledku v terapii, tak si vždy uvědomují, že pohyb je řízen z CNS (mozku) a ten neřídí jednotlivé svaly, ale pouze celé pohybové vzory. A každá pohybová funkce nám zase ovlivňuje každý orgán našeho těla. Jestliže na jednotlivé pohybové složky působí správné podněty z mozku, tak pak je předpoklad pro fyziologii  těla optimální.  Máme-li optimální rozložení síly svalů, dochází i k optimálnímu tlaku a odlehčení na kosti, šlachy, chrupavky i vnitřní orgány. Každý fyzioterapeut je všeobecně vzdělán a v průběhu  své praxe se specializuje podle pracoviště, kde pracuje. V zájmu dalšího odborného růstu v oboru má možnost vzdělávat se dále formou specializačních kurzů. Obor fyzioterapie se neustále vyvíjí, tak jako většina lékařských oborů.