Vojtova metoda

Je založena na reflexním ovlivnění pohybu.

 

Zakladatelem je pan MUDr. Václav Vojta, který vybral již popsané reakce dítěte na pohyb (Moro 1918, Landau 1923, Schaltenbrand 1925 – 1926, Pipr 1927) a ověřil si, že tyto reakce vypovídají o kvalitě pohybového programu každého dítěte a nazval je “polohovými reakcemi”. Znamená to, že náhlá změna polohy dítěte vyvolá vždy typický pohybový projev. Celkem bylo popsáno 7 polohových reakcí, které se využívají v diagnostice a současně s primitivní reflexologií a vývojem dítěte se hodnotí stav pohybového projevu daného dítěte. Na základě těchto znalostí můžeme hodnotit pohybové poruchy i u dospělého jedince.

 

Protože V. Vojta od padesátých let, kdy emigroval z Čech, pracoval převážně v Německu jsou u nás známé jen knihy, které jsou přeložené.

Vojtův princip

GRADA 1995

Přeložily z německého originálu Věra Kovačíková, Marcela Klemová a Jarmila Čermáková.
 


 

Mozkové hybné poruchy
​​​​​​​v kojeneckém věku

GRADA 1993

Kniha, která se týká patologické motoriky u dětí. Obsah této knihy není zcela přesný, je zde spousta chyb a i odborníkovi to může zamotat hlavu.

Dítě ve Vojtově terapii

KOPP 2012

Já osobně doporučuji tuto nově vydanou knihu od Heidi Orth. Je zde srozumitelně a výstižně popisována Vojtova terapie, kterou může pochopit nejen fyzioterapeut, ale i rodič zajímající se o tuto terapii.


 

 

 

Knihy jsou odborné a pokud nemáte žádné zdravotnické znalosti, tak Vám mnoho neřeknou.

NESNAŽTE SE
Vojtovu metodu naučit.

 

Raději navštivte svého fyzioterapeuta.

 

 


​​​​​​​

 

 

 

S Vojtovou metodou pracuji za pomoci znalosti spoušťových zón. Jsou to body na lidském těle, které se podráždí tlakem ve správném směru a v ideálním nastavení polohy těla dítěte, ale i dospělého. Toto podráždění bodů umožní vybavení ideálního pohybového vzoru, který je každému jedinci geneticky dán (zakódován – uložen v mozku).

Odkazy na Vojtovu metodu

Určitě nejvíce o Vojtově metodě se dovíte na RL-CORPUS, kde je výukové centrum pro tuto metodu. Moje osobní zkušenost, kde mi vždy rychle a dobře poradili, je Vojtova společnost v Praze. Dále najdete Vojtovo centrum i v Českých Budějovicích.